Text na preklad nám môžete poslať prostredníctvom našej internetovej stránky, prostredníctvom mailu alebo poštou. Prijímame všetky typy dokumentov, od elektronických súborov po dokumenty v papierovej podobe.