Súdny preklad zvyčajne potrebujete vtedy, keď od vás domáci alebo zahraničný úrad vyžaduje preklad dokumentov ako diplomy, výpis z registra trestov alebo sobášny list. Môže ísť o veľvyslanectvá, ministerstvá, krajské úrady, súdy, poisťovne, zdravotnícke inštitúcie, školy, univerzity atď.