Do ceny je zahrnutý preklad textu a jeho následná kontrola. Preklad vykoná prekladateľ, ktorý je špecializovaný na danú oblasť a jazykovú kombináciu. Aby sme vám zaručili naozaj bezchybný preklad, text následne ešte skontroluje rodený hovoriaci, prípadne výborný znalec cieľového jazyka.