Ide o synonymá, ktoré opisujú štandardnú prekladateľskú jednotku. Jedna normostrana obsahuje 250 slov, resp. 1500 znakov bez medzier. Jednu normostranu taktiež považujeme za najmenšiu jednotku prekladu.