Postup závisí od toho, v akej forme nám text na preklad pošlete. Ak text dostaneme v podobe, ktorú môžeme upravovať (Word, Excel, prípadne iný textový dokument), množstvo rýchlo prepočítame pomocou prekladateľského programu. Ak nám však text pošlete v podobe, ktorú upravovať nemôžeme, najprv ho budeme musieť pretvoriť na vyhovujúci formát, z ktorého následne vypočítame počet normostrán. Práve na ich základe sa potom udáva celková cena za preklad textu.