• Právnické osoby (živnostníci, firmy) faktúru uhradia do 10 dní od prijatia preloženého dokumentu, ak sa nedohodneme inak.
  • Fyzické osoby faktúru spravidla uhrádzajú pred začatím prekladania. Prevod môžu vykonať prostredníctvom služby PayPal, internetového bankovníctva alebo klasicky, šekom na pošte. Prekladať začneme hneď po zaevidovaní vašej platby, resp. keď dostaneme potvrdenie o uskutočnení platby, ktoré nám pošlete mailom.