Technické preklady

Kvalitný preklad návodov na použitie a podobných manuálov je kľúčový pre každého zahraničného dovozcu a všetky výrobné spoločnosti, ktoré dovážajú výrobky zo zahraničia. Tieto výrobky majú väčšinou priložené návody na použitie v cudzom jazyku, ktorému často domáci spotrebitelia vo veľkej miere nerozumejú.

Každý zákazník musí pri nákupe konkrétneho výrobku obdržať presný návod na jeho používanie vo svojom rodnom jazyku. Len tak je možné vyhnúť sa prípadným nedorozumeniam alebo poraneniam.

Technické manuály obsahujú množstvo technických výrazov, ktoré sú špecifické pre konkrétnu oblasť. Preto je dôležité, aby prekladateľ dôkladne poznal nielen jazyk, ale aj odbornú terminológiu. Musí ovládať technický jazyk a tématiku, v opačnom prípade môžu pri nesprávnom preklade vzniknúť dezinformácie o výrobku, môže prísť k nesprávnej údržbe výrobku alebo k jeho nesprávnemu používaniu. Následne potom môže vzniknúť materiálna škoda alebo dokonca zranenie.

Aký musí byť preklad technických manuálov?

  • Krátky,
  • stručný,
  • zrozumiteľný,
  • musí obsahovať vhodnú terminológiu a použitie jazyka,
  • presný.

V prekladateľskej agentúre K&J Translations si uvedomujeme, ako dôležité je používanie vhodnej terminológie pri prekladaní návodov na použitie. Vieme, že nevhodné používanie odborných výrazov môže vašej firme a kupcom spôsobiť materiálnu a v niektorých prípadoch aj fyzickú škodu. Preto bude u nás váš technický manuál preložený skúsenými prekladateľmi, ktorí sú odborníci na konkrétnu oblasť. Tak spolu dosiahneme spokojnosť vašich zákazníkov a ich dlhodobú dôveru vašim službám a výrobkom.

Okrem návodov na použitie vám ponúkame ešte nasledujúce služby:

  • dodatočná korektúra textu (odporúčame ju najmä v prípadoch, ak je text určený na publikáciu alebo marketingové účely),
  • grafická úprava preloženého textu (vhodná je v prípade, ak si prajete, aby grafická podoba textu bola v súlade s grafickou podobou originálu. Odporúčame ju predovšetkým v prípadoch, kedy je originál textu v .pdf formáte, obsahuje obrázky a tabuľky alebo ak je originál oskenovaný.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Nahrajte súbor
Bezplatná
ponuka