Preklady výročných správ

Výročná správa je veľmi dôležitý firemný dokument, keďže v celku zobrazuje ekonomický vývoj firmy za uplynulý rok a predpovedá jej vývoj za budúci rok. Mnohé firmy pripravujú výročnú správu každoročne. Niektoré z nich potrebuje po zostavení výročnej správy aj jej preklad do cudzieho jazyka. Ste medzi nimi aj vy? Potom ste na správnej adrese.

Preklad výročnej správy je výbornou investíciou do budúcnosti firmy. Preložený dokument si radi prezrú aj potenciálni zahraniční firemní partneri alebo investori. Aj v prípadoch, kedy firma potrebuje získať pôžičku zo zahraničia, bude veriteľa zaujímať jej výročná správa. Preklad výročnej správy je v každom prípade potrebný aj pri obchodovaní firmy na zahraničných trhoch a pri firemnej promócii.

Uvedomujeme si, že je dobre preložená výročná správa odrazom úspešnosti firmy, preto každému zákazníkovi venujeme špeciálnu pozornosť. Ponúkame vám kvalitné a rýchle preklady výročných správ. Spolupracujeme s výbornými prekladateľmi a odborníkmi, ktorí sa venujú oblasti financií a účtovníctva. S ich pomocou bude preklad vašej výročnej správy presný a bude v ňom dodržaná odborná terminológia.

Pri prekladoch výročných správ si dávame obzvlášť pozor na:

  • používanie vhodnej terminológie,
  • presnosť,
  • kvalitu a odbornosť.

Po preklade výročnej správy vám ponúkame ešte dodatočnú jazykovú kontrolu prekladu, ktorú vám vykonajú naši jazykoví odborníci alebo rodení hovoriaci cieľového jazyka. Tak bude vaša výročná správa v cudzom jazyku ešte dokonalejšia!

Zverte nám a našim odborníkom do rúk preklad vašej výročnej správy!

Okrem prekladov výročných správ vám ponúkame ešte nasledujúce služby:

  • dodatočná korektúra textu (odporúčame ju najmä v prípadoch, ak je text určený na publikáciu alebo marketingové účely),
  • grafická úprava preloženého textu (vhodná je v prípade, ak si prajete, aby grafická podoba textu bola v súlade s grafickou podobou originálu. Odporúčame ju predovšetkým v prípadoch, kedy je originál textu v .pdf formáte, obsahuje obrázky a tabuľky alebo ak je originál oskenovaný.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Nahrajte súbor
Bezplatná
ponuka