Grafický dizajn

Grafický dizajn je vizuálne a umelecké stvárnenie koncepcií značky. Ide o proces, ktorý vytvára a posilňuje vizuálnu identitu značky. Z hľadiska vizuálnej prezentácie a s ňou súvisiacej komunikácie môže byť tiež súčasťou umeleckých a odborných disciplín. V spoločnosti K&J využívame rôzne metódy na tvorbu a kombinovanie obrazov, symbolov a slov, pričom dodržiavame najdôležitejšie dizajnérske princípy.

Našim klientom pomáhame s koncipovaním a výrobou tlačovín, ktoré vystihujú víziu ich spoločnosti a dokážu upútať pozornosť potenciálnych a existujúcich zákazníkov. Sme hrdí na to, že dokážeme vytvárať obsah, ktorý nielenže vynikne v podaní, ale zároveň preukázateľne prináša výsledky.

Ponúkame grafický dizajn a prípravu tlačovín, medzi ktoré patria:

  • Letáky,
  • plagáty,
  • časopisy,
  • knihy,
  • zakladače,
  • brožúry,
  • výročné správy,
  • noviny,
  • beletria, atď.

Cieľom spoločnosti K&J Translations je poskytnúť každej firme ľahko použiteľný a profesionálny grafický dizajn, ktorý jej umožní prosperovať v neustále sa meniacom svete online a offline marketingu. Zjednodušili sme proces spolupráce s grafickými dizajnérmi a vytvorili tak efektívny a po ekonomickej stránke výhodný spôsob, ako môžu firmy získať prístup k profesionálnemu grafickému obsahu.

Spoločnosť K&J Translations využíva profesionálny softvér na tvorbu grafického obsahu, ktorý zaručuje, že váš preklad bude po vizuálnej stránke identický s originálom. Keďže máme v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti, navrhujeme a v prípade potreby aj vyhotovujeme rôzne tlačené publikácie. Ak potrebujete služby týkajúce sa grafického dizajnu, kontaktujte nás a podrobnejšie opíšte svoje požiadavky. Potom vám budeme vedieť viac pomôcť.

Cenník prekladov
Viac o prekladoch

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Bezplatná
ponuka