Súdne preklady vykonávajú súdni prekladatelia, ktorých vymenovalo Ministerstvo spravodlivosti. Súdny prekladateľ text preloží a svojou pečiatkou a podpisom zaručí obsahovú zhodu s originálom. Súdny preklad je zviazaný s originálom a je to úradný dokument, ktorý môžete použiť vo všetkých inštitúciách na svete.