Kým sa rozhodnete podnikať v Rusku, presvedčte sa, že máte naštudované všetky potrebné informácie. Rýchlo zistíte, že sa budete musieť popasovať s novými pravidlami, spolupracovať s ruskými kolegami a súťažiť s miestnymi firmami.

Niekoľko faktov o Rusku

Pri úspešnom podnikaní budete musieť zanalyzovať veľké množstvo údajov, porozumieť rôznym kultúram a vedieť presne určiť cieľové lokácie v krajine, kde budete chcieť pôsobiť. Pri tom vám bude nápomocných niekoľko faktov o Rusku, ktoré určite musíte poznať:

  • Napriek rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991 je Rusko ešte stále najrozsiahlejšou krajinou na svete. Pokrýva takmer celú severnú Áziu a veľkú časť východnej Európy.
  • Je rozdelené na 22 republík, v ktorých spolu žije vyše 146 miliónov obyvateľov.
  • V rebríčku HDP (hrubého domáceho produktu) je Rusko na 11. mieste, kým pri parite kúpnej sily je na 6. mieste na svete.
  • Rusko je súčasťou skupiny BRICS, v ktorej je spolu 5 krajín: Brazília (B), Rusko (R), India (I), Čína (C) a Južná Afrika (ang. South Africa – S).
  • Rusko plánuje založiť medzinárodné finančné centrum, ktoré by umožnilo rast právnických a finančných spoločností.
  • Rusko je aj veľkým exportérom rôznych výrobkov.
  • Najobľúbenejšími oblasťami podnikania sú farmácia, inžinierstvo, vzdelávanie, predaj spotrebného tovaru a maloobchod.

Ak zvažujete podnikanie v Rusku, na dorozumievanie budete musieť používať ruštinu, ktorá je oficiálnym jazykom federácie. Je však potrebné vedieť, že v rámci Ruskej federácie má každý z jej štátov popri ruštine právo uviesť svoj vlastný oficiálny jazyk, takže ich je v Rusku spolu viac než 20. Často je možné počuť aj iné jazyky, ktorými sa medzi sebou dorozumievajú početní prisťahovalci.

Prečo si na podnikanie vybrať práve Rusko?

Vzhľadom na to, že Rusko patrí medzi 10 najväčších hospodárstiev na svete, dá sa očakávať, že ponúka podnikateľom veľa príležitostí aj benefitov. Krajina podporuje rozvoj ruského hospodárstvaformou hypoték a spotrebiteľských pôžičiek, čím zvyšuje výkonnosť priemyslu. Preto nie je žiadnou zvláštnosťou, že Rusko už splatilo značnú časť zahraničných dlhov.

Aby krajina ešte dodatočne povzbudila rozvoj trhu, ponúka aj rôzne balíky daňových úľav. Značnú snahu vlády si všimli aj mnohé firmy. Vďaka tomu sa miera ich dôvery ku krajine výrazne zvýšila. Neustále sa uvádzajú nové štrukturálne reformy, na základe čoho sa črtajú aj mnohé obchodné príležitosti v elektroenergickom priemysle, farmácii, maloobchode aj telekomunikáciách.

Porozumenie ruskému trhu vplýva na úspech podnikania

Na vytvorenie firmy v Rusku a jej úspešné podnikanie je kľúčové dobre poznať ruský trh a mať správny podnikateľský zámer. Budete však pri tom musieť čeliť aj početným procesom, pri ktorých je znalosť konkrétnych právnických otázok kľúčová.

1. Získanie víz

Ak si chcete založiť firmu v Rusku, nezabudnite, že najprv musíte získať povolenie na pobyt, ktoré je podmienkou pre založenie a vedenie firmy. Ak ste nerezident bez povolenia na pobyt, k firme sa môžete pripojiť ako spoločník, no viesť ju môžu len tí, ktorí majú stále alebo dočasné povolenie na pobyt v Rusku.

Ak nemáte povolenie na pobyt a napriek tomu si chcete založiť firmu, môžete podať žiadosť o ruské pracovné vízum a stať sa samostatne zárobkovo činnou osobou, no túto možnosť máte len vtedy, ak vám ju ponúkne Ruský úrad pre migračné záležitosti. Druhý spôsob, ako začať podnikať v Rusku, je založiť firmu, ktorá prinesie príjmy a vytvorí nové pracovné miesta. V takom prípade získate ruské pracovné vízum.

Podnikať v Rusku môžete začať aj ako zahraničný investor. V takom prípade budete mať rovnaký status ako domáci podnikatelia, ale budete čeliť niektorým obmedzeniam pri poistení a bankovníctve, pri nákupe pozemkov a niektorých investíciách, ktoré sú pre krajinu strategicky dôležité.

2. Obchodný plán

Pred založením firmy vám v každom prípade odporúčame, aby ste si pripravili obchodný plán, ktorý opriete o prieskum trhu. Tak najlepšie zistíte, či budú výrobky alebo služby, ktoré plánujete ponúkať, pre vás aj výnosné.

3. Druhy spoločností

Pred začiatkom podnikania si treba vybrať jeden z druhov firiem, ktoré sú v Rusku k dispozícii.. Navzájom sa odlišujú nielen vlastnosťami, ale aj právnou štruktúrou.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je najbežnejším druhom spoločnosti v Rusku. Je to súkromná firma, ktorú môže vlastniť až 50 spoločníkov. Tí nesú zodpovednosť za dlhy, ktoré vo firme vzniknú, vo výške základného kapitálu. Zahraničná firma alebo jednotlivec môže byť spoločníkom, zakladateľom firmy alebo členom predstavenstva, ale len v prípade, ak má ruské vízum.

Akciová spoločnosť môže byť súkromná alebo verejná. Ak je akciová spoločnosť verejná, môže mať aj viac ako 50 spoločníkov, pričom jednotlivé podiely sú voľne dostupné verejnosti. Ďalšie povinnosti a povolenia sú podobné, ako má spoločnosť s ručením obmedzeným.

Partnerstvo je vhodné, ak máte je vašim cieľom založiť si malú firmu. Partnerstvo môže byť všeobecné, čo znamená, že partneri spolupracujú pri riadení firmy, právomoci a povinnosti sú určené podpísanou dohodou. Partnerstvo však môže byť aj obmedzené, čo znamená, že spoločníci si povinnosti spojené so ziskom a dlhom delia a za krytie vzniknutých nákladov ručia svojim majetkom.

Pobočky sú ďalším druhom spoločnosti, ktoráma sídlo v Rusku ako zástupca spoločnosti. V taktomto prípade však nie je dovolená žiadna komerčná činnosť.

4. Názov a adresa firmy

Pri výbere názvu firmy sa budete musieť držať rovnakých pravidiel, aké sú vo všetkých ostatných krajinách – názov nesmie byť identický s názvom žiadnej inej ruskej firmy.

5. Pripravte si potrebné dokumenty

Podobne, ako pri mnohých iných procesoch, je pri založení firmy potrebné pripraviť si nevyhnutnú dokumentáciu a vykonať početné formality. Je potrebné predložiťcelý názov firmy so všetkými kartami, mená zakladateľov firmy, sumu a spôsob účasti jednotlivých spoločníkov, pravidlá riadenia firmy, právne zodpovednosti manažmentu a v prípade potreby aj podrobnosti o riaditeľoch.

6. Prihlásenie firmy

Po príprave všetkých dokumentov, je firmu potrebné prihlásiť na registračný úrad federálnej daňovej služby, kde odovzdáte registračný formulár, zakladajúce listiny, dôkaz o právnom statuse zakladateľov a potvrdenie o uhradení štátnych poplatkov.

Registračná služba skontroluje vašu prihlášku a do 5 pracovných dní vás informuje o svojom rozhodnutí. Ak bude vaša žiadosť prijatá, sedem dní po prihlásení získate potvrdenie o vzniku, resp. registrácii firmy, daňové potvrdenie, daňové identifikačné číslo firmy a výpis z ruského štátneho registra právnických osôb.

7. Otvorenie bankového účtu

Aby ste si mohli otvoriť firemný bankový účet, musíte poslať banke všetky dokumenty, ktoré dostanete na Federálnom daňovom úrade. Následne vám banka otvorí firemný bankový účet.

Jednoduchšie riadenie firmy vďaka ruským pravidlám podnikania

Úspešné podnikanie v Rusku bude pre vás omnoho jednoduchšie, ak budete ovládať niekoľko pravidiel podnikania. Ak sa toho obávate, aspoň na začiatok si najmite právnickú firmu, ktorá vám pomôže zorientovať sa v ruských zákonoch.

Pri uzatváraní obchodov sa vám vždy oplatí vopred si overiť lokálnych subdodávateľov aj zamestnancov. Keďže sa Rusi radi rozprávajú narovinu, už na začiatku stretnutia sa vám oplatí spomenúť aj faktor ziskovosti. Uzatvorenie zmluvy sa zvyčajne potvrdí pohárikom vodky. V žiadnom prípade nemeškajte na stretnutia, neočakávajte však tento dobrý zvyk od vašich ruských kolegov.

Rešpektujte spoločenské obyčaje a etiku

Ak sa pripravujete na služobnú cestu do Ruska, určite počítajte s mnohými formálnymi a neformálnymi stretnutiami s vašimi obchodnými partnermi a zákazníkmi. Rusi sú síce veľmi pohostinní, no pri návštevách treba rešpektovať niekoľko pravidiel.

Neformálne stretnutia

Vždy, keď idete na stretnutie, prineste so sebou nejakú pozornosť, ako napríklad čokoládu, tortu alebo víno. Ak chcete hostiteľom podarovať kvety, vyhýbajte sa nepárnemu počtu kvetov a ružiam žltej farby. S uvítacími gestami počkajte, kým vstúpite do domu, inak to prináša nešťastie. V niektorých domácnostiach je zvykom, že sa hostia vyzúvajú už pred vstupom do domu.

Bez ohľadu na to, či ste hostiteľ alebo hosť, dajte si záležať na tom, aby ste boli pekne oblečení. Ak vám ponúkajú jedlo alebo pitie, buď slušne prijmite, alebo sa naučte takticky odmietnuť. Rusi radi pijú a ak na tom nie ste rovnako, tento takt budete veľmi potrebovať. Podobne ako v iných európskych krajinách, aj v Rusku budete mať vidličky na ľavej strane a nôž na pravej strane taniera. Rusi zvyčajne radi rozprávajú o svojich úspechoch. Pri počúvaní preukážte úctu.

Obchodné stretnutia

Aby ste úspešne uzavreli obchod, je kľúčové, aby ste boli pripravení. Preto sa vám určite bude hodiť niekoľko informácií o tom, ako prebieha obchodné stretnutie.

Obchodné stretnutia si organizujte niekoľko týždňov vopred. Ak sa stretnutia plánujete zúčastniť, účasť dva dni pred stretnutím potvrďte. Dajte si pozor, aby ste boli presní.

Užitočné bude, ak si čo najviac zistíte o ruskej kultúre, histórii a geografii, keďže tak preukážete váš záujem o krajinu, čo na domácich určite urobí dojem. Kým starší podnikatelia majú radšej podnikanie v skupinách, mladší zvyknú mať individuálnejší prístup k práci.

Je dôležité, aby ste na obchodné stretnutia prišli vhodne oblečení. Pri ženách musí sukňa siahať aspoň po kolená. Každé stretnutie sa zvyčajne zakončí zhrnutím stretnutia a očakáva sa, že ho podpíšete.

Vyjednávania

Neočakávajte, že obchodné rokovania v Rusku vybavíte rýchlo. Zvyčajne trvajú nejaký čas. Preto je dobré vybaviť sa veľkou mierou trpezlivosti a zachovať si chladnú hlavu. Typická taktika v Rusku je rušenie kritických stretnutí alebo odchádzanie zo stretnutia počas jeho priebehu. V takom prípade zostaňte pokojní a počkajte, kým sa váš obchodný partner vráti.

Rusi sú si veľmi vedomí hierarchie, preto je dôležité, aby tí, ktorí sa zúčastnia stretnutia, vekom a postavením vo firme zodpovedali statusu ľudí na druhej strane stola. Rusi nie sú v biznise veľmi naklonení kompromisom, preto záleží len na vás, akým spôsobom im vašu ponuku predstavíte.

Podnikanie v Rusku vám uľahčia odborné preklady

Pri založení firmy v Rusku je potrebné uvedomiť si, že sa so svojimi obchodnými partnermi, zákazníkmi a zamestnancami budete neustále stretávať. Odborná a korektná komunikácia je pri úspešnom podnikaní na ruskom trhu veľmi dôležitá.

Kým začnete podnikať v Rusku, najprv sa budete musieť popasovať so žiadosťou o vízum a následne so všetkými dokumentami, ktoré budete musieť predložiť pri zakladaní firmy. Všetky tieto dokumenty budú samozrejme napísané v ruštine. Ak po rusky neviete, kontaktujte prekladateľskú agentúru, s ktorou vám pôjde komunikácia v ruštine ako po masle! Preto si pri vstupe na ruský trh nájdite spoľahlivú prekladateľskú agentúru, ktorá vám pomôže odbornými a kvalitnými prekladmi.