Juhovýchodnú Áziu tvorí niekoľko krajín, ktoré si nedávno prešli ekonomickým rastom. To do tejto časti sveta láka západné spoločnosti. Ukázalo sa, že táto oblasť má množstvo nevyužitých trhových príležitostí, čo je pre mnohých investorov veľmi lákavé.

Juhovýchodná Ázia je geograficky rozdelená na dve časti: námornú juhovýchodnú Áziu a pevninskú juhovýchodnú Áziu. Väčšina krajín je členom Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a ako jednotné spoločenstvo ponúkajú investorom rôzne obchodné príležitosti.

Kľúčovým je, aby všetci investori boli oboznámení s podmienkami, nariadeniami a zákonmi každej krajiny a porozumeli im skôr, ako začnú v danom regióne obchodovať. To znamená, že musia jednať s desiatimi rôznymi krajinami, pracovať s desiatimi rôznymi menami, orientovať sa v desiatich rôznych právnych systémoch, brať do úvahy desať rôznych náboženských vierovyznaní, ich zvyky a kultúru a jednať v desiatich rôznych úradných jazykoch.

Pochopenie rôznorodých trhov juhovýchodnej Ázie je nesmierne dôležité

Ak máte v úmysle podnikať v juhovýchodnej Ázii, zistite, ktoré krajiny sú na vzostupe a ktoré ponúkajú najlepšie možnosti pre vaše produkty a služby. Tento región je zložený z desiatich členských krajín Združenia ASEAN, z ktorých sú ekonomicky najrozvinutejšie Indonézia, Thajsko, Filipíny, Singapur, Malajzia a Vietnam.

Všetky podnikateľské subjekty z rozvinutých krajín by si mali uvedomiť, že s každou z krajín regiónu je potrebné jednať úplne nezávisle. Každá krajina ponúka svoj vlastný súbor výziev. Sem patria rôzne postupy pri zakladaní obchodnej spoločnosti, získavanie pôžičky či stavebného povolenia a dodržiavanie špecifických daňových zákonov.

Medzi členskými krajinami Združenia ASEAN existujú podstatné rozdiely

Keďže juhovýchodná Ázia je v súčasnosti považovaná za najdôležitejšiu rozvíjajúcu sa ekonomiku, nie je nezvyčajné, že mnoho nadnárodných spoločností vyhľadáva príležitosti investovania na tomto trhu. Aj keď tento región ponúka obrovské množstvo obchodných príležitostí, každá spoločnosť sa musí dôkladne pripraviť na všetky výzvy, ktorým bude musieť čeliť pri svojej expanzii do tohto regiónu.

Hlavným cieľom Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) je vytvoriť jednotné hospodárske spoločenstvo medzi členskými štátmi, čo je v praxi nesmierne ťažké kvôli veľkým rozdielom v obchodných podmienkach medzi jednotlivými členskými štátmi. Napríklad Singapur je malý trh so stabilnou vládou, stabilnou menou a vynikajúcou infraštruktúrou. Avšak taká Indonézia má vysokú populáciu, ale veľmi obmedzené obchodné možnosti. Mjanmarsko je za najchudobnejšou krajinou Združenia ASEAN. Až 75% jeho obyvateľstva stále žije bez elektriny, čo vysvetľuje, prečo je jeho mobilný trh tým najrýchlejšie rastúcim na svete.

Na čo je potrebné pamätať pri podnikaní v juhovýchodnej Ázii

Podnikanie v juhovýchodnej Ázii bude skutočnou výzvou pre všetky spoločnosti zvyknuté na podnikanie v krajinách typu Spojených štátov, Spojeného kráľovstva, Austrálie či Singapuru – do úvahy je tu potrebné brať veľa faktorov.

Obmedzenia a nariadenia

Mnoho investorov z juhovýchodnej Ázie čelí zložitej situácii. Vo svojom podnikaní musia totiž rešpektovať rôzne miestne a regionálne zákony, registráciu duševného vlastníctva, ochranu ochranných známok a prisťahovaleckú politiku.

Mnoho trhov Združenia ASEAN – Kambodža, Vietnam či Filipíny, aplikuje obmedzenia zahraničných investícií a vyžaduje, aby medzinárodné spoločnosti mali miestnych partnerov aj miestnych akcionárov. Niektoré krajiny dokonca predbežne kontrolujú všetky zahraničné spoločnosti a môžu začať podnikať až po schválení.

V členských štátoch Združenia ASEAN tiež platia rôzne obmedzenia týkajúce sa zahraničných investícií, ktoré sa však líšia v závislosti od hospodárskej činnosti. Nezabudnite prosím, že najmä v oblasti bankovníctva, dopravy, rybolovu a telekomunikácií je potrebné dodržiavať množstvo ďalších nariadení.

Problémy s náborom zamestnancov

Jedným z cieľov Združenia ASEAN, ktoré je stále v štádiu návrhu, je umožniť voľný pohyb pracovných síl po celom regióne. Pokiaľ ide o prijímanie pracovníkov z iných – vrátane susedných krajín, majú trhy v rôznych krajinách stále prísne predpisy. Je preto dôležité skontrolovať, či je možné premiestniť časť vašich zamestnancov do regiónu alebo najať na prácu v konkrétnej krajine zahraničnú pracovnú silu.

Rôzne časové lehoty

Zatiaľ čo západné podniky sú z hľadiska termínov dodania veľmi konzistentné, na východe to neplatí vždy. Ak chcete efektívne riadiť svoje podnikanie, budete musieť svoj harmonogram upraviť, najmä pokiaľ ide o imigráciu, povolenia na dovoz, dokumentáciu k obchodným licenciám, rokovania a uzatváranie zmlúv s dodávateľmi či riešiť prepúšťanie.

Dôveryhodné vzťahy s obchodnými partnermi

Osobné priateľstvo a dôvera sú pre ľudí na východe veľmi podstatné. Odporúčame vám často cestovať do krajiny, v ktorej podnikáte, pretože to je jediný spôsob, ako nadviazať osobné kontakty s potenciálnymi obchodnými partnermi. Ľudí, ktorí robia obchodné rozhodnutia, nemôžete uponáhľať. Pripravte sa preto na dlhé čakanie, kým budú vaše podnikateľské aktivity v tejto časti Ázie schválené.

Avšak dôverný vzťah s potenciálnymi obchodnými partnermi nie je jediným faktorom, ktorý treba brať do úvahy. Je veľmi dôležité, aby ste svojich potenciálnych zákazníkov, partnerov a dodávateľov spoznali osobne, pretože vám môžu ohľadom vášho podnikania ponúknuť mimoriadne cenné perspektívy.

Akceptácia kultúrnej rozmanitosti

Pri podnikaní v juhovýchodnej Ázii je potrebné mať na pamäti, že kultúry jej krajín sa výrazne líšia od tých západných. Nemali by ste zabudnúť, že by ste sa mali vyhýbať situáciám alebo aktivitám, ktoré by ostatným spôsobovali nepríjemnosti. Pokiaľ teda dostanete darček, neodmietnite ho ani neodmietnite ani pohostinnosť, ktorú vám poskytujú vaši obchodní partneri. Ak chcete, aby vaše podnikanie bolo úspešné, nesnažte sa, aby sa vaši obchodní partneri cítili za niečo previnilo.

Porozumenie rôznych výziev

Ak sa rozhodnete podnikať v juhovýchodnej Ázii, pripravte sa na viaceré výzvy. Ak nie ste dostatočne trpezliví, budete sklamaní, pretože na vašej obchodnej ceste na vás bude čakať veľa prekážok podmienených kultúrnymi rozdielmi. Niektoré kultúry budú viac rozvinuté než ostatné, a podpora určená medzinárodným podnikom sa v jednotlivých krajinách líši.

Každá krajina má svoje jedinečné postupy. Na jednej strane môžete očakávať zdĺhavé byrokratické postupy, na druhej strane je však založenie firmy v iných krajinách oveľa jednoduchšie. Je veľmi dôležité, aby ste sa oboznámili so všetkými podstatnými informáciami týkajúcimi sa krajiny, v ktorej chcete podnikať.

Všeobecné nariadenia týkajúce sa podnikania sa v jednotlivých krajinách líšia

Pokiaľ ide o podnikanie v juhovýchodnej Ázii, sú pravidlá týkajúce sa podnikania kľúčovými. Okrem osobného kontaktu a kultúrnej rozmanitosti je dôležité si uvedomiť, že každá krajina má svoj vlastný súbor podnikateľských pravidiel, ktorými sa musíte riadiť.

Vizitky, ktoré na východe predstavujú akoby rozšírenie predstavenia osoby, ktorá ich rozdáva, sú dôležitou súčasťou biznisu. Preto je nadmieru dôležité, aby ste si s vaším obchodným partnerom vizitky vymenili a prijali ich zdvorilým spôsobom. Pravidlom je, že pri ich čítaní by ste mali používať obidve ruky a predovšetkým si najmä – nikdy vizitku nevložte do peňaženky či do vrecka. Umiestnite ju do blízkosti obchodných dokumentov, ktoré máte počas rokovania na stole. Pri navrhovaní vlastných vizitiek sa uistite, že sú správne preložené do miestneho jazyka.

Účasť na obchodných rokovaniach si tiež vyžaduje presnosť. Pokiaľ ide o osobné interakcie medzi ľuďmi – napríklad prijímanie a rozdávanie darov, v krajinách, v ktorých prevláda moslimská a hinduistická kultúra, nepoužívajte nikdy iba svoju pravú ruku. V týchto krajinách by ste sa tiež mali vyhnúť prílišnému zasahovanie do osobného priestoru osôb, s ktorými podnikáte. Zachovávajte si mierny odstup.

O kultúrach juhovýchodnej Ázie sa môžete dozvedieť viac prostredníctvom prekladateľskej agentúry

Podnikanie v juhovýchodnej Ázii vám umožní skutočne osobne rásť, pretože kultúry v tejto časti regiónu sa výrazne líšia od kultúr na západe. Pred tým, než sa rozhodnete, že chcete začať podnikať v tejto časti sveta sa uistite, že ste o tamojšom podnikateľskom prostredí dostatočne informovaní, že ovládate protokoly, ste oboznámení s miestnymi jazykmi a kultúrami a určite si nechajte urobiť analýzu trhu.

Popri tom všetkom sa nesmierne dôležitá aj znalosť miestneho jazyka. Ako už bolo uvedené, v tejto časti Ázie sa stretnete s rôznymi úradnými jazykmi, ktoré môžu pre začatie úspešného podnikania predstavovať náročnú prekážku. Uistite sa, že vaša neznalosť miestneho jazyka sa nestane prekážkou vašim obchodným aktivitám, a vyhľadajte dobrú prekladateľskú agentúru, ktorá vám bude so svojimi prekladateľskými službami maximálne nápomocná.

S jej pomocou budete môcť jednoducho vybaviť množstvo dokumentov potrebných na založenie obchodnej spoločnosti, vaše vizitky budú precízne a profesionálne preložené a obchodné stretnutia a schôdzky budú menej stresujúce. Dobrá prekladateľská agentúra zabezpečí presnosť a profesionalitu informácií, ktoré si budete vymieňať s vašimi obchodnými partnermi, čo bude mať v konečnom dôsledku pozitívny vplyv na úspech vašich obchodných aktivít v juhovýchodnej Ázii.