Vedeli ste, že na celom svete sa používa až okolo 7 000 jazykov, ktoré spadajú do rôznych jazykových rodín, počiatky ktorých siahajú až niekoľko tisíc rokov dozadu? Odpoveď na otázku, ktorý jazyk je najstarší, vedcom ešte stále nie je jasná. Najstaršie záznamy napísané v klinovom písme pochádzajú z Mezopotámie z 8. tisícročia pred n.l., zatiaľ čo pôvod sumerského písma pochádza z 3. tisícročia pred n.l.

Ľudia už dlho používali na komunikáciu rôzne zvuky a gestá. Prvé štruktúrované jazyky je možné vidieť v Písme spred 10 000 rokov. Lingvisti však zastávajú názor, že vek jazyka by sa mal určiť vzhľadom na jeho prvý výskyt v textoch a jeho používanie v súčasnosti.

Na zoznam najstarších jazykov by sme ich mohli umiestniť množstvo, pretože mnohé z nich sú staré tisíce rokov. Niektoré z nich sú už mŕtve, keďže ich nositelia vymreli, zatiaľ čo iné sa ešte stále používajú, hoci počet ich používateľov neustále klesá.

Latinčina

Latinčina sa po prvýkrát objavila v roku 75 pred n.l.. Dovtedy sa používala stará latinčina. Víťazi mnohých bitiek, ktoré sa odohrali na talianskom polostrove, hovorili po latinsky, preto si Rímska ríša vybrala ako svoj oficiálny jazyk práve latinčinu. Latinčina je teda východiskovým jazykom všetkých románskych jazykov, napríklad španielčiny, francúzštiny, taliančiny, portugalčiny a rumunčiny. Hoci je mŕtvym jazykom, ešte stále sa používa. Medzi 10. a 19. storočím bola latinčina úradným jazykom v niekoľkých európskych krajinách, napr. na území dnešného Maďarska, Chorvátska alebo Poľska. V súčasnosti sa vyučuje predovšetkým na vysokých školách ako povinne voliteľný predmet.

Arménčina

Arménčina je jazyk, ktorý patrí do indoeurópskej jazykovej rodiny. Najstarším dochovaným textom v arménčine je preklad Písma z 5. storočia, no podľa najnovších nájdených textov je jazyk pravdepodobne ešte starší. Jeho začiatky pravedpodobne siahajú až do roku 450 pred n.l. Arménčina je živý jazyk, ktorý sa dodnes používa v Iráne, Gruzínsku, Rusku a na Ukrajine.

Kórejčina

Kórejčina je považovaná za jeden z najstarších živých jazykov na svete. Je odvodená zo starej kórejčiny a proto kórejčiny, z ktorej sa ďalej vyvinula na strednú a modernú kórejčinu. Staroveká kórejčina sa používala v období troch kráľovstiev. V tomto období jazyk výrazne ovplyvňovala Čína. V častiach starovekej kórejčiny sa používali čínske znaky a bolo ťažké ich rozlúštiť.

Stredná kórejčina vznikla okolo 15. storočia a je známa používaním jedinečných kórejských znakov nazývaných Hangul. Výraznejšia je moderná kórejčina, ktorej záznamy siahajú do 17. storočia, a dnes sa používa v Južnej a Severnej Kórei, Rusku, Kazachstane, Uzbekistane, Japonsku a Číne. Kórejčina sa používa aj v niekoľkých komunitách v rôznych častiach sveta, a preto existuje dopyt po prekladateľských službách v tomto jazyku po celom svete.

Hebrejčina

Prvé hebrejské písmo pochádza z roku 1 000 pred n.l., zatiaľ čo samotný jazyk je starý viac ako 3 000 rokov. Je to staroveký semitský jazyk a dnes je vyhlásený za úradný jazyk Izraela. Často ho nazývajú posvätným jazykom, keďže sa používa predovšetkým pri náboženských textoch. V období medzi 200 a 400 n.l. úplne zmizol. Jeho návrat bol skutočným znovuzrodením, vďaka čomu sa stal písaným a hovoreným jazykom Židov po celom svete.

Aramejčina

Aramejčina podarovala množstvo slov arabskému a hebrejskému jazyku. Do zoznamu najstarších jazykov bola zaradená na základe diplomatických dokumentov z 10. storočia pred n.l., ktoré sa používali medzi aramejskými krajinami. Rôzne dialekty modernej aramejčiny sa dodnes používajú vo viacerých krajinách, napr. v Libanone, Izraeli, Sýrii alebo Iráne. Aramejčina je prvým jazykom, ktorý používalo579 000 až 1 000 000 ľudí.

Čínština

Čínština má viac ako 3 000 rokov. Prvý text s čínskymi znakmi sa objavil v roku 1 250 pred n.l. Podľa najnovších údajov je dnes čínština najrozšírenejším jazykom, ktorý je prvým jazykom pre asi 1,24 miliárd ľudí v 37 krajinách.

Archaická alebo staroveká čínština sa používala v ranom až strednom období dynastie Zhou, ktorá existovala od 11. do 7. storočia pred n.l. Všetky dôkazy o starodávnych čínskych textoch boli napísané na bronzových artefaktoch, v básni Shujing, ktorá je nazývaná aj Knihou histórie, v Knihe piesní Shijing a v dielach Yi Jinga.

Vývoj čínskeho jazyka trval tisíce rokov, počas ktorých sa striedali rôzne dynastie. V jednotlivých oblastiach Číny sa používajú rôzne dialekty čínštiny, ktoré sú si v mnohých prípadoch navzájom úplne nezrozumiteľné. Dnes sú najpočetnejšími formami čínštiny mandarínska čínština a kantónčina.

Gréčtina

Gréčtina je jedným z najstarších jazykov, ktorý sa v Európe používa dodnes. Prvýkrát sa objavil v roku 1 450 pred n.l. a dnes ho používa asi 13 miliónov ľudí žijúcich na Cypre, v Albánsku a Grécku. Grécka abeceda je odvodená od písma, ktoré používali Feničania, preto gréčtinu zaraďujeme do indoeurópskej jazykovej skupiny.

Grécky jazyk má veľký historický význam. V gréčtine boli napísané originálne verzie epických básní Ilias a Odysea, dokumenty západnej filozofie alebo diela Aristotela a Platóna, ako aj rôzne diela z oblasti logiky, matematiky, astronómie a ďalších vedeckých odborov. Pri písaní Nového zákona sa používal jednotný grécky jazyk nazývaný Koiné.

Moderná gréčtina je dnes úradným jazykom v Grécku a na Cypre. Je tiež úradným jazykom v EÚ, ktorý sa používa v gréckych komunitách po celom svete, najmä v Turecku, Albánsku a Taliansku.

Stará Egyptčina

Stará Egyptčina je považovaná za jeden z najstarších jazykov na svete. Jej vek sa odhaduje na 4 700 rokov. Autobiografické spisy, ktoré boli nájdené na stenách hrobiek, sa datujú od 2 600 do 2 000 pred n.l. Nájdené boli aj hieroglyfy, ktoré sa datujú asi o 600 rokov skôr, ako sa objavili prvé texty, napísané v starej egyptčine. Našli sa aj záznamy v tamilčine.

Stará egyptčina je v Egypte najstarším jazykom, ktorý sa dodnes používa ako liturgický jazyk koptskej cirkvi.

Sanskrit

Lingvisti sa domnievajú, že sanskrit mal veľký vplyv na množstvo európskych jazykov a podľa ich odhadov by mal mať pôvod v tamilčine. Sanskrit, ktorý má 4 000 rokov, je úradným jazykom Indického polostrova napriek tomu, že je jeho používanie v každodennom živote dosť obmedzujúce.

Sanskrit sa prvýkrát objavil v roku 2000 pred n.l. a používal sa ako jazyk bohov. Princípy sanskritu boli použité aj pri vývoji základného programovacieho jazyka. Jazyk sa skladá zo 49 písmen a používa sa v Uttarákhande v severnej Indii. Pretože sú v jazyku zahrnuté zvukové vibrácie, je často používaný pri meditáciách v oblastiach s množstvom hinduistických chrámov.

Tamilčina

Vzhľadom na jej vek by sme mohli tamilčinu považovať za najstarší jazyk na svete. Má viac ako 5 000 rokov. Prvýkrát sa objavila už v roku 3 000 pred n.l., takže je pochopiteľné, že kompletná literárna zbierka napísaná v tamilčine je mimoriadne veľká. Tamilčina sa považuje za živý jazyk, pretože sa v nej ešte stále vydáva množstvo tlače. Dnes je tamilčina úradným jazykom v Singapure na Srí Lanke a ako prvý jazyk sa používa na približne 34 územiach a štátoch Indie.

Preklad najstarších svetových jazykov je veľmi náročný

Na tento zoznam by sme mohli umiestniť ešte množstvo ďalších jazykov, napríklad arabčinu alebo litovčinu. Faktom zostáva, že presne určiť, ktoré jazyky sú najstaršie, nie je možné kvôli nedostatku dôkazov. V mnohých krajinách sa však dodnes používajú, a preto sú aj prekladateľské služby v tejto oblasti ešte stále veľmi žiadané.

Keďže ide o jazyky s veľmi dlhou históriou, ústna alebo písomná komunikácia môže byť o to zložitejšia a cesta do týchto krajín môže byť náročnejšia. Pri najstarších jazykoch zvyčajne nenájdeme rýchle príručky ani cestovné slovníky s najbežnejšími frázami, čo nám môže skomplikovať komunikáciu. Keďže mnohé z týchto jazykov sa ešte stále používajú, môže sa vám stať, že sa s nimi pri podnikaní alebo cestovaní dostanete do kontaktu. V takom prípade bude najlepšie skontaktovať sa s poskytovateľom kvalitných prekladateľských služieb, ktorý vám s komunikáciou pomôže.