V našom husto obývanom svete sa používa viacero jazykov. Je čoraz bežnejším javom, že ľudia ovládajú viac než len jeden jazyk. Mnoho ľudí dokáže komunikovať v troch alebo aj viacerých jazykoch. Dôvody môžu byť na to rôzne, napríklad snaha o kariérny postup, štúdium alebo láska k jazyku. Z toho však vyvstáva otázka, koľko jazykov sa vôbec človek dokáže naučiť.

Zjednodušene povedané, v tejto otázke neexistuje nejaké špecifické obmedzenie. Každý z nás je iný a svojím spôsobom jedinečný. Každý z nás má rôzne štýly učenia sa. Z toho vyplýva, že počet jazykov, ktoré sa každý človek môže naučiť naraz, je odlišný.

Závisí to na vašich ambíciách, motivácii a produktivite. Naučiť sa tri jazyky môže byť pre niekoho náročné. Avšak niekto iný môže byť schopný rýchlo sa naučiť kľudne aj šesť jazykov.

Kto je to hyperpolyglot?

Jazykovedci odhadujú, že na osvojenie si základov jazyka je potrebný rok sústavného vyučovania. Následne si tieto prvé vedomosti budete musieť upevniť. Výsledkom je, že bežný človek sa za svoj život môže naučiť aj 10 jazykov.

Ak niekto ovláda 10 jazykov, stačí to na to, aby mohol byť kvalifikovaný ako hyperpolyglot, teda človek, ktorý ovláda viac ako 6 jazykov. Tento termín zaviedol v roku 2003 Richard Hudson, emeritný profesor lingvistiky z University College of London.

Za jedného z najznámejších hyperpolyglotov na svete je považovaný kardinál Guiseppe Mezzofanti. Narodil sa 19. septembra 1774 v talianskej Bologni. Hovoril plynulo 40 jazykmi, niektorí však tvrdia, že ich ovládal takmer sto.

Koľko jazykov sa zvládnete za svoj život naučiť vy?

Ani na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Ľudia sa totiž jazyky učia z rôznych dôvodov. Takýmto dôvodom môže byť nevyhnutnosť, výhody, ktoré ponúka znalosť nejakého jazyka, či jednoducho láska k jazykom. Výhodou tiež je, viaceré jazyky sú úzko prepojené. Štúdium jedného z nich môže byť teda nápomocné pri snahe naučiť sa aj iné jazyky. Jedným z takýchto príkladov je aj jazyková rodina románskych jazykov. Naopak jazyky ako angličtina a čínština môžu byť od seba na míle vzdialené.

Podstatná je tiež otázka plynulosti, akou ovládame cudzí jazyk. Niekto môže tvrdiť, že ovláda veľa jazykov. Otázne potom je, v koľkých jazykoch je schopný viesť plynulú konverzáciu. Niektorí ľudia sú schopní plynulej, avšak iba krátkej konverzácie vo viacerých jazykoch. Je však možné, že danému jazyku nerozumejú na rovnakej úrovni, ako rodení hovoriaci alebo niekto, kto sa štúdiu daného jazyka venoval oveľa dlhšiu dobu.

 

Prekladateľská agentúra K&J Translations je tu pre vás vždy, keď budete potrebovať kvalitné jazykové služby. Sme profesionálny dodávateľ jazykových služieb pripravený splniť vaše požiadavky