Až do konca roka 2016 boli všetky produkty strojového prekladu na trhu založené na algoritmoch, ktoré využívali štatistické prístupy na určenie najlepšieho možného prekladu pre konkrétne slovo. Strojový preklad funguje tak, že jeden jazyk (zdrojový jazyk) je pomocou softvéru prekonvertovaný do iného jazyka (cieľový jazyk). Hoci to môže vyzerať jednoducho, aj tie najjednoduchšie preklady sú vyhotovené na základe komplikovaných procesov.

Čo presne teda rozumieme pod pojmom strojový preklad?

Strojový preklad (MT) je automatizovaný preklad textu, ktorý je vyhotovený pomocou počítača. Ide o preklad textu prostredníctvom počítačových algoritmov bez akéhokoľvek ľudského zásahu. Strojový preklad umožňuje vyhotovenie prekladu zdrojového materiálu do jedného alebo viacerých cieľových jazykov. Ide o rýchly a jednoduchý proces. Prekladač od spoločnosti Google je azda najznámejším nástrojom automatizovaného strojového prekladu.

Je dôležité rozlišovať medzi strojovým prekladom a počítačom podporovaným prekladom (CAT). V rámci CAT sú síce používané počítačové algoritmy, ale ich účelom je zvyčajne pomáhať prekladateľovi. Oproti tomu strojový preklad je výhradne produktom počítača. Za účelom zabezpečenia kvality však môžu byť do tohto procesu zapojení aj reálni recenzenti alebo korektori.

V súčasnosti sú používané rozličné typy MT systémov:

• Strojový preklad založený na pravidlách 

využíva gramatiku a jazykové pravidlá, ktoré vypracovali odborníci na jazyk a slovníky. Tie môžu byť prispôsobené konkrétnej téme alebo odvetviu.

• Štatistický strojový preklad 

sa nespolieha na jazykové pravidlá a slová, ale učí sa prekladať na základe analýzy veľkého množstva existujúcich prekladov, ktoré vyhotovili prekladatelia.

• Neurónový strojový preklad 

sa sám učí, ako prekladať pomocou veľkej neurónovej siete. Táto metóda je čoraz populárnejšia, pretože poskytuje lepšie výsledky pri prekladaní v konkrétnych jazykových dvojiciach.

Aké výhody poskytuje strojový preklad?

• Šetrí čas

Strojový preklad môže ušetriť veľa času, pretože v priebehu niekoľkých sekúnd dokáže preložiť celé textové dokumenty. Myslite však na to, že MT by mali vždy dodatočne upravovať skúsení prekladatelia.

• Znižuje náklady

Strojový preklad môže výrazne znížiť náklady, pretože si vyžaduje nižšiu mieru ľudského zásahu.

Zapamätá si výrazy

Ďalšou výhodou strojového prekladu je jeho schopnosť zapamätať si dôležité výrazy a opätovne ich použiť tam, kde je to vhodné.

Úroveň strojového prekladu sa za posledné roky výrazne zvýšila. V súčasnosti ho mnohé spoločnosti využívajú pri lokalizácii svojho obsahu s cieľom osloviť globálne publikum. Keď je použitý správne, dokáže poskytnúť výstupy na vysokej úrovni bez toho, aby bol potrebný rozsiahlejší zásah ľudského faktora. Hoci nástroje strojového prekladu nie sú ani zďaleka dostatočne autonómne, dokážu byť prospešné pri prekladoch obrovského množstva textu, kedy by preklad vyhotovený prekladateľom mohol byť nepraktický.

V prekladateľskej agentúre K&J Translations sme tu na to, aby sme vám pomohli zabezpečiť najvyššiu kvalitu prekladov a posunúť vašu spoločnosť na vyššiu úroveň.