Strojový, alebo automatický preklad (po anglicky MT – machine translation) je druh prekladu, ktorý využívajú napríklad on-line prekladače. Systém má vo svojej databáze uložené slová a ich definície (tzv. jazykový korpus) v rôznych jazykoch, ktoré následne v rámci zvolenej kombinácie prekladá. Na tomto princípe začínal aj Google prekladač, ktorý sa však už zdokonalil a prešiel na metódu hĺbkového učenia sa (DLM – deep learning method) z analýzy súvislých viet a dlhších textov.

Čítanie článku vám zaberie zhruba 3 minúty

Rozdiel medzi strojovým prekladom a prekladom, podporovaným počítačom

Mnoho ľudí si mýli pojmy strojový preklad (MT – machine translation) a preklad, podporovaný počítačom (CAT – computer-aided translation). Aký je medzi nimi základný rozdiel?

Pokým strojový preklad funguje bez akéhokoľvek zásahu živej osoby do procesu prekladu (softvér si text prekladá sám, pomocou algoritmov a slov, obsiahnutých v korpuse, nedokáže však zabezpečiť správne skloňovanie ani syntax), CAT programy slúžia na pomoc živým prekladateľom. Pracujú s tzv. prekladovou a terminologickou pamäťou, čo používateľovi dokáže výrazne urýchliť a zjednodušiť prácu. Oceníte to napríklad vtedy, keď dostanete na preklad 15 rôznych dokumentov, v ktorých sa isté výrazy či pasáže opakujú. CAT programy vám tu zabezpečia, že ich preklad bude vždy jednotný a použije rovnakú terminológiu. Naopak, ak rovnakú pasáž vložíte do prekladača na báze strojového prekladu, zakaždým vám môžu vyjsť úplne iné výsledky.

Čo strojový preklad nedokáže

Strojový preklad je výbornou alternatívou, ak potrebujete rýchlo zistiť aspoň približný význam textu, prípadne cudzieho slova, ktorému nerozumiete. Problém však nastáva, ak je toto slovo v originálnom znení skratkou, preneseným významom, homonymom, odborným termínom alebo ak je v ňom preklep, prípadne chýba diakritika. Program nedokáže z kontextu zistiť, ako bolo to-ktoré slovo myslené a jednoducho vám vyhodí prvú zhodu, ktorú mu databáza ponúkne. Taktiež nedokáže zachovať správny slovosled originálneho textu, preto tu môžu často vzniknúť výrazné významové skoky.

Plusy strojového prekladu:

  • rýchly
  • bezplatný
  • po stiahnutí databázy dostupný kdekoľvek a kedykoľvek offline

Mínusy strojového prekladu:

  • nedokáže odhaliť významové posuny v texte
  • nedokáže zabezpečiť správne skloňovanie, časovanie ani syntax
  • preloží len slová, ktoré má v databáze

Všetky výsledky teda musíte brať s nadhľadom a nespoliehať sa na ich stopercentnú správnosť. Strojový preklad vás dokáže usmerniť, ale nie plnohodnotne nahradiť služby živého prekladateľa. Ak preto potrebujete kvalitný a profesionálny preklad, sme tu pre vás. Ponúkame klasické i súdne preklady, preklady webstránok, technické preklady i korektúry – v 85 svetových jazykoch!