V tomto článku sa dočítate, na ktorých portáloch je možné overiť si bilanciu firmy a finančné výkazy v rôznych európskych krajinách.

Bulharsko

V Bulharsku je náhľad do výročných správ umožnený na webstránke Creditreport Bulgaria Company Information, kde si môžete bezplatne prezrieť firmu, právnu formu a obchodnú činnosť podnikateľských subjektov z Bulharska.

Náhľad do účtovníckych správ je spoplatnený a je zaň potrebné zaplatiť 15 €50 €, v závislosti od toho, ako rýchlo potrebujete informáciu získať (od 1 do 5 pracovných dní). Po platbe získa používateľ prístup k výkazom, bankovým účtom, bilanciám, výkazu ziskov a strát, úverovému ratingu a ďalším informáciám. K dispozícii sú dva balíky, prvý Basic stojí 100 € bez DPH a profesionálny balík Pro stojí 300 € bez DPH. Rozdiel medzi balíkmi je v množstve údajov, ktoré obsahujú. Webstránka je k dispozícii v anglickom jazyku.

Bosna a Hercegovina

Prístup k informáciám o podnikateľských subjektoch v Bosne a Hercegovine je možné nájsť na webovej stránke bon.ba po uhradení ročného predplatného vo výške 300 € bez DPH. Webová stránka je v bosniačtine. Druhou možnosťou je použitie portálu Akta, kde je náhľad do bilancií firiem možný po uhradení 250 € bez DPH.

Čierna hora

V Čiernej hore je možný bezplatný prístup k informáciám o firme, právnych formách a ekonomických činnostiach na webovej stránke Centralnega registra privrednog suda. Druhá stránka, ktorá tiež umožňuje bezplatný náhľad do vyššie uvedených informácií, je SCMN, kde  je však ešte navyše možné nájsť informácie o vedení firmy a výročné správy všetkých akciových spoločností. Obe webové stránky sú k dispozícii v angličtine a srbčine.

Centrálna banka Čiernej hory používateľovi umožňuje náhľad do najväčšieho množstva informácií o podnikateľských subjektoch. Jej webová stránka je k dispozícii v srbskej a anglickej verzii. Všetky údaje sú spoplatnené v súlade s cenníkom.

Estónsko

Na portáli ktorý spravuje Centrálny register firiem v Estónsku, je používateľom umožnené bezplatné vyhľadávanie a náhľad do firiem, ich ekonomických činností, daňových povinností a do organizačnej podoby podnikateľských subjektov. Za sumu 1,59 € sú používateľom k dispozícii aj všetky ostatné informácie. Webová stránka je k dispozícii v anglickom a estónskom jazyku.

Lotyšsko

V Lotyšsku umožňuje náhľad do informácií o firmách portál firmas, ktorý je k dispozícii v lotyšskom a ruskom jazyku. Rovnako je náhľad možný na portáli Latvijas Talrunis, ktorý je k dispozícii v lotyšskej, ruskej a anglickej verzii. Používateľom je k dispozícii bezplatný náhľad do firmy, jej ekonomickej činnosti, právnej formy a bankových účtov. Po registrácii je možný aj prístup do výročných správ, ktoré sú však k dispozícii len v lotyšskom jazyku.

Litva

Firemný register Litvy má svoju webstránku, na ktorej môžu používatelia bezplatne vyhľadávať podnikateľské subjekty. Všetky ostatné informácie sú k dispozícii v súlade s cenníkom. Za prístup do profilu subjektu je treba zaplatiť 2,60 €, za prístup k výročnej správe 9 € a za prístup k bilancii 2,20 €. Webová stránka je k dispozícii v anglickom a litovskom jazyku.

Rumunsko

Internetová stránka, ktorú spravuje rumunské Ministerstvo financií, je k dispozícii len v rumunskom jazyku. Používatelia si môžu bezplatne prehliadnuť firmu, jej ekonomickú činnosť, právnu formu, bilanciu a výkaz ziskov a strát. Údaje sú však veľmi zjednodušené a nie sú publikované za všetky roky.

Severné Macedónsko

Na internetovej stránke Centrálneho registra Macedónskej republiky je za poplatok možný prístup k informáciám o firme, jej právnej forme, ekonomickej činnosti, k informáciám o zablokovaných účtoch a k výročným správam. Prístup ku zmieneným informáciám je však možný len po registrácii prostredníctvom pošty. V závislosti od informačného balíka sú ceny 129 €, 161 € alebo 241 €. Webstránka je najprv k dispozícii len v macedónčine, po uhradení jedného z balíkov je k dispozícii aj anglická verzia.

Srbsko

Každý používateľ si môže bezplatne nájsť firmu, jej ekonomickú činnosť, IČO a DIČ, právno-organizačnú formu, bilanciu, výkaz ziskov a strát, peňažných tokov a výkaz zmien vlastného imania na internetovej stránke Agencije za privredne registre. Umožnený je prístup k údajom za dva predchádzajúce roky. Webová stránka je k dispozícii v anglickom a srbskom jazyku. Pri vyhľadávaní firiem sa však stránka zobrazuje najprv v srbskom jazyku v cyrilike.

Veľká Británia

V angličtine je k dispozícii internetová stránka Company Check, ktorá umožňuje bezplatný náhľad do údajov o firme, jej ekonomickej činnosti, právnej formy, stavu bankových účtov a bilancie. Za obdobie posledných 5 rokov je používateľom umožnený aj prístup k finančným údajom podnikateľských subjektov, ak sa používateľ registruje prostredníctvom svojho účtu na Facebook-u alebo Google účtu.

Ak zistíte, že je ktorýkoľvek z údajov neaktuálny, dajte nám, prosím, vedieť e-mailom.

Vyberte si krajinu, o ktorej sa chcete dočítať viac: