V dnešnom čase množstvo firiem pôsobí na globálnom trhu a preto veľmi často potrebuje prekladateľské služby. Keďže je takejto práce čoraz viac a dokumenty je väčšinou treba preložiť rýchlo a profesionálne, niekedy dokonca do viacerých jazykov, je najlepšie zveriť preklad do rúk odborníkov. Prekladateľské agentúry vám ponúkajú kvalitné, rýchle a spoľahlivé služby za ceny, ktoré sú priaznivé k vášmu firemnému rozpočtu.

Aj keď dnes existuje množstvo efektívnych prekladateľských nástrojov, ešte stále platí, že má ľudský faktor pri prekladoch a podobných službách stále najväčšiu hodnotu. A tak to s najväčšou pravdepodobnosťou ešte dosť dlho aj zostane.

Hlavné výhody spolupráce s profesionálnou agentúrou

1. Dokonalé prispôsobenie prekladu lokálnej kultúre

Lokalizácia je len jednou z mimoriadne dôležitých jazykových služieb, ktoré vám ponúka profesionálny prekladateľský tím. Najlepší prekladatelia vedia preložený text prispôsobiť miestnej kultúre; od jazyka, farebného dizajnu a grafiky, ktoré musia byť prispôsobené klientovi ako aj zákonom a predpisom konkrétnej krajiny.

Profesionálni prekladatelia sú rodení hovoriaci pochádzajúci z krajín, v ktorých sa používa cieľový jazyk. To je kľúčový faktor v porozumení miestnej kultúre aj správaniu spotrebiteľa.

2. Veľká pomoc pri podnikaní a marketingu

Podnikanie na zahraničnom trhu je v dnešnej dobe globalizácie úplne bežné. Text, ktorý potrebujete preložiť na účely podnikania, je treba prispôsobiť konkrétnemu trhu, o čo sa najlepšie postará profesionálna prekladateľská agentúra. Tá má bohaté skúsenosti s prácou s firmami a má informácie o výhodách a špecifikách pôsobenia na konkrétnom trhu.

Skúsená prekladateľská agentúra pomáha firmám pri vytváraní marketingových stratégií, nových nápadov a úplne prispôsobí obsah cieľom, ktoré ste si určili na konkrétnom zahraničnom trhu.

3. Starostlivý výber prekladateľov pre váš projekt

Odborná prekladateľská agentúra spolupracuje s prekladateľmi z celého sveta. Vďaka tomu bude mať vaša spoločnosť rýchly a jednoduchý prístup k rodeným hovoriacim cieľového jazyka a k prekladateľom s množstvom skúseností z požadovanej oblasti.

Špičková prekladateľská agentúra má veľmi náročné požiadavky na prekladateľov, ktorých si vyberie na spoluprácu. Spolupracuje iba s profesionálmi s potrebným vzdelaním a bohatými skúsenosťami v oblasti, v ktorej prekladajú, teda napr. biznis a financie, právo, medicína, technológia, kultúra, vzdelávanie atď.

4. Môže vyhotoviť rozsiahle projekty a prijímať väčšie výzvy

Pretože má skúsená, profesionálna prekladateľská agentúra úzke kontakty s veľkou skupinou prekladateľov, stíha projekty vypracovať v omnoho kratšom čase. Ak si váš projekt vyžaduje preklad do viacerých jazykov, agentúra vám vyberie najvhodnejších prekladateľov a zorganizuje ich prácu, aby bol preklad vyhotovený v určenom termíne.

Pri tomto spôsobe používajú profesionálni prekladatelia prekladovú pamäť (TM -translation memory), ktorá zabezpečí konzistentné preklady a uľahčí prácu na ďalších prekladoch v budúcnosti.

5. Efektívne organizovaný pracovný proces

Vďaka profesionálnej prekladateľskej agentúre môže na vašom projekte súčasne pracovať niekoľko lingvistov; prekladateľ sa stará o kvalitné preklady, ktoré starostlivo prezrie projektový manažér a prezrie ich profesionálny korektor.

Celý pracovný postup má pod kontrolou projektový manažér. Jeho hlavnou úlohou je starostlivosť o kvalitu, dôslednosť a presnosť pri prekladaní, pričom zohľadňuje termíny, na ktorých sa s klientom dohodli.

6. Veľká úspora času a peňazí

Pri preklade a lokalizácii sa treba vyhnúť aj tým najmenším chybám. Nesprávny preklad vám môže spôsobiť množstvo problémov. Následkom nesprávneho prekladu môžu byť finančné straty, rovnako ako časové straty či už vás alebo vašich zamestnancov.

Ak bola v preklade zásadná obsahová chyba a text bol následne preložený do viacerých jazykov, náklady na opravu sa ešte znásobia. Preto sa túto prácu radšej oplatí zveriť do rúk profesionálom, ktorí vedia, na čo si dávať pozor, na čo musia upozorniť zákazníka, vďaka čomu ušetríte nielen veľa peňazí, ale aj času, pretože budete mať zaručenú špičkovú kvalitu.

7. Pevný a nezničiteľný most medzi rôznymi kultúrami

Prekladateľská agentúra je skvelým pomocníkom pri prekladoch najrôznejších obsahov a správ. Prekladatelia v agentúrach sú rodenými hovoriacimi cieľového jazyka. To znamená, že dokonalo rozumejú jazykové, kultúrne aj miestne špecifiká.

Prekladatelia majú aj výborné znalosti kultúr a jazykov, s ktorými pracujú, takže spolu s agentúrou predstavujú stabilný a nezničiteľný most medzi jednotlivými kultúrami.

8. Ideálny partner pri raste vášho podnikania

Skúsená profesionálna prekladateľská agentúra má už bohaté pracovné skúsenosti s firmami, ktoré podnikajú na globálnom trhu. Tieto skúsenosti sú mimoriadne dôležité, aby mohla agentúra vašej spoločnosti maximálne pomôcť.

Vďaka nim vám môže ponúknuť užitočné informácie o trhu, ktoré pri vašom výskume a analýze dát nie vždy nájdete. Skúsenosti agentúry vám môžu pomôcť pri formovaní rozhodujúcich stratégií na konkrétnom trhu.

9. Úplné pochopenie inej kultúry

Spolupráca s prekladateľskou agentúrou vám zabezpečí oveľa viac než len prekladateľské a lokalizačné služby. Agentúra vám pomôže do najmenších detailov pochopiť cieľový trh aj jeho kultúru a vyhnúť sa možným nedorozumeniam.

10. Záruka ochrany osobných údajov

Prekladateľská agentúra zaručuje ochranu vašich autorských práv, ako aj ochranu všetkých osobných údajov vašej firmy, obchodných záležitostí aj vašich zamestnancov.

Interné informácie a osobné údaje nebudú za žiadnych okolností sprístupnené tretím stranám, čo agentúry bez problémov potvrdia aj podpisom zmluvy o mlčanlivosti (tzv. NDA).