V tomto článku sa dočítate, na ktorých portáloch je možné overiť si bilanciu firmy a finančné výkazy v rôznych európskych krajinách.

Belgicko

Bilanciu všetkých podnikateľských subjektov, ktoré sú ekonomicky aktívne v Belgicku, je možné bezplatne preveriť na internetovej stránke Belgickej centrálnej banky, kde môžete nájsť údaje o firme, jej právnej forme, ekonomickej činnosti, bilancii, výkaze ziskov. K dispozícii sú aj vysvetlivky a niektoré ďalšie dokumenty. Webová stránka je k dispozícii v anglickom, nemeckom, francúzskom a holandskom jazyku. Ročné účtovné závierky sú k dispozícii len v holandčine.

Česko

Na webstránke českého Ministerstva spravodlivosti je k dispozícii obchodný register, ktorý umožňuje používateľom bezplatný prístup k informáciám o firme, jej ekonomickej činnosti, právnej forme, bilancii a výkazu ziskov. Obsah je k dispozícii v českom jazyku.

Dánsko

V Dánsku sú používateľom bezplatne k dispozícii len základné informácie o firme, ako sú právna forma a ekonomická činnosť, a to na internetovom portáli dánskeho centrálneho obchodného registra. Prístup k ostatným informáciám je spoplatnený. Za správu o podnikateľskom subjekte je potrebné zaplatiť 2,14 €, za výročnú správu 5 €. Webstránka je k dispozícii v angličtine, dánčine a grónčine.

Fínsko

Obchodné registre fínskych firiem sú k dispozícii na webstránke Národnej rady Fínska pre patenty a registráciu – VIRRE, ktorá je k dispozícii v anglickom, fínskom a švédskom jazyku. Používateľom je tu umožnený bezplatný prístup k informáciám o firme a jej právnej forme. Náhľady do výročných správ sú spoplatnené sumou 6,15 €.

Francúzsko

Používateľom vo Francúzsku je na webovom portáli umožnený bezplatný náhľad do firmy, jej právnej formy, riadiacich pracovníkov, ekonomickej činnosti, dátumu zriadenia, bankových účtov, bilancie a výkazu ziskov. Webstránka je k dispozícii vo francúzskom jazyku.

Za náhľad do bilancie je na webovej stránke obchodného registra Infogreffe potrebné zaplatiť 5,71 €, za celú výročnú správu sa platí 11,32 €. Stránka umožňuje bezplatný náhľad do informácií o firme, jej ekonomickej činnosti a právnej formy. Je k dispozícii v slovinskom a anglickom jazyku.

Grécko

V Grécku je náhľad do údajov o podnikateľskom subjekte k dispozícii na portáli ICAP Group, kde je bezplatne sprístupnené len vyhľadávanie a náhľad do informácii o sídle podnikateľských subjektov. Ostatné informácie sú k dispozícii v súlade s cenníkom. Za náhľad do kompletného profilu firmy treba zaplatiť 28 €, za cenu 8 € si je možné zakúpiť jednotlivé účtovné závierky. Za cenu 20 € je možný náhľad aj do profilov podnikateľských subjektov z Bulharska, Rumunska a Srbska.

Írsko

Úrad pre registráciu obchodných spoločností je k dispozícii v angličtine a používateľom umožňuje náhľad do základných informácií o firme (právna forma a status podnikateľského subjektu). Ostatné informácie, ako sú napr. výročné správy a ďalšie dokumenty, sú dostupné za cenu 2,50 € za každý individuálny dokument.

Luxembursko

Cena výročnej správy, náhľadu do firmy a jej právnej formy na internetovom portáli RCS je 2,50 €. Používateľom tejto stránky je bezplatne umožnené vyhľadávanie podnikateľských subjektov a náhľad do informácií o firmách, ich právnej formy a ekonomickej činnosti. Webová stránka je k dispozícii vo francúzskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Malta

Na portáli, ktorý spravuje Obchodný register Malty, je potrebná registrácia. Potom sú používateľom k dispozícii informácie o podnikateľských subjektoch. Ak si chcete stiahnuť informácie zo stránky, cena je 5 €, za firemný profil je cena 10 €, za výročnú správu 2 € a za ďalšie dokumenty 1 € za dokument. Cena za neobmedzený prístup počas za dobu jedného roka je 12 000 €. Webová stránka je k dispozícii v anglickom a maltskom jazyku.

Holandsko

V Holandsku spravuje obchodný register Obchodná komora. Register je k dispozícii v anglickom a holandskom jazyku. Portál zbiera, spravuje, spracováva a zverejňuje všetky údaje o holandských podnikateľských subjektoch. Za cenu 2,90 € je možný náhľad do základných údajov o firme, ako sú ekonomická činnosť a kontakty. Bezplatné je len vyhľadávanie v báze firiem a náhľad do informácii o sídle a právnej forme firiem.

Portugalsko

Bezplatný náhľad a vyhľadávanie informácií o firmách, ich právnych formách a ekonomickej činnosti je k dispozícii na webovej stránke Racius. Náhľad do profilu firmy si je možné zakúpiť za cenu 2,55 €, správu o hospodárení za cenu 12,75 € a náhľad do výročnej správy za cenu 17 €. Ceny sa vzťahujú na individuálne dokumenty. Internetová stránka je v portugalskom jazyku.

Španielsko

Register je používateľom k dispozícii v anglickom, nemeckom, francúzskom a španielskom jazyku. Vyhľadávanie podnikateľských subjektov je bezplatné. Cena za náhľad do profilu firmy je 6,30 €, cena za náhľad to výročných správ je 11,90 €.

Švédsko

Vo Švédsku je možné údaje o podnikateľských subjektoch získať na 3 rôznych portáloch. Prvý portál je allabolag.se, na ktorom je používateľovi umožnený bezplatný náhľad do informácií o firme, jej právnej forme, manažmente, zjednodušenej bilancii a výkaze ziskov od roku 2010 za obdobie posledných 3 rokov. Za kompletné výročné správy je potrebné uhradiť sumu 3,35 €.

Druhý portál 121.nu je veľmi podobný allabolagu. Rozdiel je v cene za výročné správy. Tu stoja 5,80 €. Obe stránky sú k dispozícii vo švédskom jazyku.

Tretí portál agentúry Bolagsverket sa zaoberá zbieraním, spracovaním a publikovaním výročných správ. Používateľom je tu umožnené bezplatné vyhľadávanie a náhľad do firiem podnikateľských subjektov. Ostatné informácie sú spoplatnené. Podrobnejšie informácie o podnikateľských subjektoch stoja 40 € + DDV za odkaz, za ktorý sa platí len jednorazovo. Náhľad do profilu subjektu stojí 0,68 € + DDV, cena za výročnú správu je 4,56 € + DDV. Báza je v anglickom a švédskom jazyku.

Ak zistíte, že je ktorýkoľvek z údajov neaktuálny, dajte nám, prosím, vedieť e-mailom.

Vyberte si krajinu, o ktorej sa chcete dočítať viac: