V tomto článku sa dočítate, na ktorých portáloch je možné overiť si bilanciu firmy a finančné výkazy v rôznych európskych krajinách.

Slovensko

Používateľom je k dispozícii slovenská a anglická stránka registra firiem, ktorá umožňuje bezplatné vyhľadávanie a náhľad do informácií o firme, právnej forme, ekonomickej činnosti a výpisu z registra dokumentov a finančných správ obchodných spoločností. Webstránka ponúka svojim používateľom možnosť bezplatne sa registrovať, potom majú používatelia možnosť vyhľadať podnikateľský subjekt a vidieť jeho právnu formu. Prístup k ostatným informáciám je platený. Webstránka je k dispozícii v slovenskom jazyku.

Tretia webstránka, ktorá umožňuje bezplatný náhľad do bilancie firiem na Slovensku, je Finstat. Stránka je k dispozícii v slovenskom a čiastočne anglickom jazyku.

Slovinsko

V Slovinsku sa rozlišuje medzi osobnými spoločnosťami (tichá spoločnosť, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť), kapitálovými spoločnosťami (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť) a živnostníkmi, družstvami, neziskovými organizáciami, právnickými osobami spravovanými verejným právom a združeniami. V Slovinsku musia ročné správy vystavovať všetky podnikateľské subjekty. Čo všetko však musí ročná správa obsahovať, sa určuje na základe veľkosti podnikateľského subjektu. V Slovinsku si bilanciu firmy môžete prezrieť na troch rôznych webových stránkach:

  1. Bilanciu firmy v Slovinsku si je možné prezrieť na stránkach Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitveAJPES. Na prístup ku všetkým informáciám je potrebná len registrácia. Používateľovi je následne umožnený bezplatný náhľad do údajov o firme, jej predmetu činnosti a právnej formy, štruktúry vlastníkov, bilancie, finančných výkazov a vysvetlivkám k účtovníckym výkazom. Webová stránka je k dispozícii v slovinskom a anglickom jazyku.
  2. Obchodné údaje je možné nájsť aj na stránke BIZI. Používateľ môže bezplatne vidieť informácie o firme, jej právnej forme, bankových účtoch a ekonomickej činnosti. Ostatné informácie sú k dispozícii po uhradení ročného členstva v hodnote 299 € + DPH. Webová stránka je k dispozícii v slovinskom jazyku.
  3. . Na webovej stránke GVIN je používateľovi umožnený len náhľad do informácií o firme, jej právnej formy, bankových účtov a ekonomickej činnosti. Ostatné informácie sú k dispozícii len v troch ďalších balíkoch, ktoré sú platené. Prvý balík (Basic Plus) je k dispozícii po úhrade ročného členstva v hodnote1.505 € + DPH, druhý balík (Super) stojí 1.999 € + DPH. Tretí balík (Pro Analizator) je k dispozícii po úhrade sumy 2.800 € + DPH. Obsah a množstvo informácii sú pri každom balíku rozdielne. Webová stránka je k dispozícii v slovinskom jazyku.

Rakúsko

Všetky informácie o firmách v Rakúsku (právna forma podniku, ekonomická činnosť, bilancia) sú spoplatnené po jednotnom cenníku, ktorý sa nachádza na každej z webových stránok, uvedených nižšie.

Prvá internetová stránka, ktorá ponúka prístup ku všetkým informáciám o rakúskych firmách, je USP, kde je za registráciu potrebné zaplatiť 13 €, na stránke Firmenbuchgrundbuch je to 25 €. Obe webové stránky sú k dispozícii v nemeckom a anglickom jazyku. Za cenu 20 € je k dispozícii registrácia na webstránke firiem IMD GesmbH  a A1 Telekom Austria, ktoré sú k dispozícii len v nemeckej verzii.

Chorvátsko

Na internetovom portáli agentúry FINA je možné nájsť ročné účtovné uzávierky a správy podnikateľských subjektov. K dispozícii je prístup k informáciám o firme, k číslam IČO, DIČ a k bilancii. Na bezplatné používanie je potrebná len registrácia. Webstránka je k dispozícii v chorvátskej a anglickej verzii, zatiaľ čo prístup k Registru ročných finančných správ je k dispozícii len v chorvátskom jazyku.

Taliansko

Internetový portál Talianskej obchodnej komory spravuje Infocamere a je v anglickom a talianskom jazyku. Umožňuje bezplatné vyhľadávanie a náhľad do informácií o firmách, ich ekonomickej činnosti a právnej formy. Za dodatočné informácie je treba zaplatiť 3,50 € za prístup k profilu subjektu a 4,60 € za prístup k ročnej správe.

Maďarsko

Informácie o podnikateľských subjektoch Maďarskej republiky je k dispozícii na webstránke Company Hungary, kde môžete bezplatne nájsť len podnikateľské subjekty a ich sídlo. Ostatné informácie sú k dispozícii v súlade s cenníkom. Prístup k bilancii firmy v PDF formáte stojí 12,60 €, prístup k ročnej správe stojí 10 € za každý individuálny dokument. Webová stránka je k dispozícii v anglickom a maďarskom jazyku.

Nemecko

Register firiem v Nemecku je k dispozícii v anglickom, nemeckom, francúzskom, talianskom a španielskom jazyku. Prístup k informáciám o firme, jej ekonomickej činnosti, právnej forme a k ročným správam nemeckých podnikateľských subjektov je bezplatný. Na webovej stránke môžete nájsť množstvo iných informácií, niektoré sú bezplatné, za iné si treba zaplatiť.

Poľsko

Údaje o podnikateľských subjektoch na Poľsku zhromažďuje HBI Polska. Používateľom ponúka bezplatný prístup k sídlu, právnej forme a ekonomickej činnosti obchodných subjektov. Ďalšie informácie sú k dispozícii po platbe jedného z informačných balíkov. Najlacnejší balík stojí 925 € + DPH, najdrahší 2.800 € + DPH. Stránka je k dispozícii v angličtine, nemčine, bosniačtine, chorvátčine, češtine, dánčine, estónčine, fínčine, maďarčine, lotyštine, nórčine, poľštine, srbčine, slovenčine, slovinčine, švédčine, taliančine a francúzštine.

Druhý internetový portál, ktorý ponúka údaje o podnikateľských subjektoch, je tzv. Coface Poland. Používateľ si môže v anglickom a poľskom jazyku bezplatne prezrieť údaje o sídle, právnej forme a ekonomickej činnosti jednotlivých obchodných subjektov. Cena za správu, ktorá obsahuje údaje o firme, právnej forme, ekonomickej činnosti, bilancii, ročnej správe, úverovom ratingu, atď., je 64 €.

Ak zistíte, že je ktorýkoľvek z údajov neaktuálny, dajte nám, prosím, vedieť e-mailom.

Vyberte si krajinu, o ktorej sa chcete dočítať viac: